Contact info logo

Rijksstraatweg 237
Postcode 3222 KD
Hellevoetsluis

E-mail adressen alg. info
Voorzitter
secretaris
penningmeester
webmaster

Contributie

Soort lidmaatschap

Eerste jaar *

Volgende jaren

Seniorlidmaatschap

€ 150,-

€ 100,-

Seniorlidmaatschap (Niet contributief KNSA lid)***

€ 80,-

€ 70,-

Juniorlidmaatschap (16 t/m 17 jaar)

€ 65,-

€ 55,-

Juniorlidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

€ 70,-

€ 60,-

Senior Gezinslidmaatschap **

€ 120,-

€ 70,-

Junior Gezinslidmaatschap **

€ 70,-

€ 55,-

Aspirant lidmaatschap **** (< 21 jaar)

€ 45,-

 

* Inclusief inschrijfgeld Schietvereniging Hellevoetsluis en KNSA, maar exclusief de aanvraag (VOG) "Verklaring Omtrent het Gedrag" (ongeveer €41,35). Een aanvraagformulier is via de vereniging verkrijgbaar.

** Een gezinslidmaatschap is meerdere personen op een huisadres. Het eerste lid betaald volgens het normale tarief, de overigen krijgen korting (4 leden in 1 huishouding betekend dus 3 maal korting).

*** Reeds bij de KNSA aangesloten schutter.

**** Geldt voor een periode voor 6 maanden, daarna gelden de tarieven als in tabel.

# Lidmaatshap wordt automatisch verlengd indien er niet uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk wordt opgezegd!

# Contributie betalen kan via Raborekening nummer NL64 RABO 0344 8136 30 ten name van Schietvereniging Hellevoetsluis.

Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Bescherming van Persoonsgegevens van kracht. Schietverenigingen zijn verplicht om de regelgeving ook ten uitvoer te brengen. Leden en andere belanghebbende binnen de vereniging kunnen dit protocol bij het Bestuur ter inzage opvragen.

 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V 40385141