Contact info logo

Rijksstraatweg 237
Postcode 3222 KD
Hellevoetsluis

E-mail adressen alg. info
Voorzitter
secretaris
penningmeester
webmaster

Contributie

Soort lidmaatschap (de contributie is per jaar)

Eerste jaar *

Volgende jaren

Seniorlidmaatschap

€ 150,-

€ 100,-

Senior Gezinslidmaatschap **

€ 120,-

€ 70,-

Seniorlidmaatschap (Niet contributief KNSA lid)***

€ 80,-

€ 70,-

Junior A lidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

€ 70,-

€ 60,-

Junior B lidmaatschap (16 t/m 17 jaar)

€ 65,-

€ 55,-

Aspirant lidmaatschap ****

€ 45,-

 

* Inclusief inschrijfgeld Schietvereniging Hellevoetsluis en KNSA, maar exclusief de aanvraag (VOG) "Verklaring Omtrent het Gedrag" verplicht voor schutters vanaf 16 jaar.

** Een gezinslidmaatschap bestaat uit meerdere personen boven de 21 jaar op één huisadres.

*** Reeds bij de KNSA aangesloten schutter.

**** Geldt voor een periode voor 3 maanden, daarna gelden de tarieven voor u als in de tabel.

Aanvraag VOG: u ontvangt op de vereniging aan aanvraagformulier welke voor ingevuld is ten behoeve van de schietsport, u controleert de gegevens en u en de secretaris ondertekenen de aanvraag. U betaald bij ontvangst van het formulier de aspirant lidmaatschapskosten. Met het VOG aanvraagformulier gaat u naar het gemeentehuis waar € 41,35 betaald moet worden voor het in behandeling nemen van uw aanvraag (tarief 2022). Als een lidmaatschap om wat voor reden dan ook, tussentijds wordt beëindigd of niet doorgaat , vindt er geen resistutie van contributie of inschrijfgeld plaats.

# Lidmaatshap wordt automatisch jaarlijks verlengd indien er niet uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk wordt opgezegd!

# Contributie betalen kan via Rabo rekeningnummer NL64 RABO 0344 8136 30 ten name van Schietvereniging Hellevoetsluis.

Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Schietverenigingen zijn verplicht om deze regelgeving ook ten uitvoer te brengen. Leden en andere belanghebbende binnen de vereniging kunnen ons protocol bij het Bestuur ter inzage opvragen.